Advokatens utdannelse og praksis

1992: Juridisk embetseksamen fra universitet i Bergen

1992-2000: først saksbehandler og deretter rettsfullmektig (dommerfullmektig) i Trygderetten; en «særdomstol» med spesialkompetanse på trygderett

2000-2002: først rådgiver og deretter fungerende direktør i sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd

2003-2005: underdirektør i tidligere Kultur- og kirkedepartementet, utnevnt av Kongen i statsråd

Fra 01.02.2005 til dags dato: daglig leder, styreleder og advokat i eget advokatfirma (først enkeltpersonforetak/ENK, deretter AS fra 01.01.2021)